فهرست بستن
قبل
بعدی

درباره‌
جنبش مردمی
احیای زکات

برای آشنایی با جنبش اینجا را
کلیک کنید

پرسش‌های
متداول

تقریبا همه سوالاتی که در ذهن دارید از قبل پاسخ داده شده. کافیست اینجا را
ببینید
حکمت زکات

زکات مال
(زکات باطنی)

زکات مال (زکات باطنی)

«زکات» در واقع، حقی است در اموال اغنیا که احتیاجات برآورده نشده فقرای جامعه را کفایت می‌کند. بعد از اینکه فقرای جامعه توانستند با زکات به مثابه کمک خرجی، کسری معیشتی‌شان را کاملاً پر کنند، مازاد آن صرف مصالح و امور اجتماعی می‌شود.
مطالعه بیشتر

زکات
سایر نعمت‌ها

زکات سایر نعمت‌ها

انسان موحّد می‌داند که زکات محصور و محدود به مال نمی‌شود بلکه تمام نعمات الهی زکاتی دارند. زکات نعمت‌ها، عمل به معروف است. عمل به معروف، نفس را تزکیه می‌کند و هر کس که نفسش تزکیه شد به پیروزی ابدی(فلاحت) می‌رسد.
مطالعه بیشتر
ساختار مالکیت در اسلام

بر اساس مکتب توحید، «مالکیت» از آنِ خداست و اموال ما انسان‌ها، در واقع ودایعی هستند که پروردگار در اختیارمان گذاشته تا در دنیا امتحان شویم (انسان، نماینده یا همان خلیفه خدا روی زمین است و مالکیت او به طور مستقل تعریف نمی‌شود.)، لذا ما در قبال این ودایع مسئول هستیم و داشتن مال به مثابه داشتنن مأموریت از جانب خداست. (تکلیف‌مداری) یکی از بارزترین این مأموریت‌ها در رابطه با داشتن اموال بسیار، آوردن «زکات» است. کل مبحث …

احیای زکات (ظاهری)

نظام پولی اسلام

نظام پولی اسلام

خداوند در چارچوب برنامه جامع و کامل اسلام برای تشخیص اغنیا و مقدار زکاتی که می‌بایست بپردازند، قواعد محاسباتی مفصلّی را تنظیم نموده است. مطابق این احکام شرعی، یکی از معیارهای بارز غنی بودن افراد به خصوص در فضای شهری داشتن پس‌انداز پولی حامل نقره و یا طلا است ...
ادامه مبحث

نظام حقوقی اسلامی زمین

نظام حقوقی اسلامی زمین

خداوند در چارچوب برنامه جامع و کامل اسلام برای تشخیص اغنیا و مقدار زکاتی که می‌بایست بپردازند، قواعد محاسباتی مفصلی را تنظیم نموده است. مطابق این احکام شرعی، از معیارهای بارز غنی بودن افراد در فضای روستایی یا عشایری داشتن مزارع وسیع گندم یا جو، تاکستان یا نخلستان‌های بزرگ و یا گله‌های پُر تعدادِ دام می‌باشد ...
ادامه مبحث
کارکردهای زکات

انسان سازی

انسان سازی

عبادت «زکات» از آن جهت زکات نامیده شده است که موجب تزکیه آدمی می‌شود...
کل مبحث

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

«زکات» فایده دیگری هم دارد که عبارت است از «مصون ماندن قطعی سرمایه‌های فرد در برابر خطر اتلاف و خسارت.»
مطالعه بیشتر

فقر
زدایی

فقرزدایی

اگر سیاستِ زکات، عملی شود در سایه این شیوه ممتاز از تأمین اجتماعی، ریشه‌کن شدن کامل فقر در جامعه یک امر قطعی خواهد بود.
مطالعه بیشتر

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی

از کارکردهای مهم زکات، رشد روزی است.
پروردگار عالم به اموال زکات ‌دهندگان، برکت می‌دهد.
مطالعه بیشتر

تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی

بودجه «زکات» به اندازه‌ای است که تأمین احتیاجات برآورده نشده فقرای جامعه را کفایت می‌کند و مازاد آن صرف مصالح امور اجتماعی می‌شود.
مطالعه بیشتر
نظام تامین اجتماعی زکات‌مبنا

پرداخت کنندگان زکات

پرداخت کنندگان زکات

«زکات» حقی است که در اموال اغنیا قرار دارد. اغنیا تمام افرادی از جامعه را شامل می‌شود که به معضل فقر دچار نیستند. به عبارتی توان مالی برآورده‌سازی تمام نیازهای معیشتی خود و اهل و عیال‌شان را دارند.
بیشتر بدانیم

دریافت کنندگان زکات

دریافت کنندگان زکات

فقرای جامعه یا همان کسانی که توان مالی برآورده‌سازی شایسته حداقل یک نیاز معیشتی خود و اهل و عیال‌شان را ندارند، به میزان فقرشان از مجموع زکات سهم دارند تا به وسیله این کمک خرجی همانند دیگران از زندگی خوش مالی برخوردار باشند.
بیشتر بدانیم
پروندهای ویژه
نوشتارها
زکات در قرآن

توضیحات

بیشتر
کلبه کرامت «مبانی نظری»

توضیحات

بیشتر
زکات در روایات

توضیحات

بیشتر
راهنمای پرداخت زکات
چگونه خمس و زکات خود را پرداخت کنیم.
بیشتر
مشاوره پایان‌نامه
جهت مشاوره برای پایان‌نامه و مقالات پژوهشی
بیشتر
معرفی کتاب و مقاله

توضیحات

بیشتر
زکات در بیان بزرگان

توضیحات

بیشتر
محصولات

توضیحات

بیشتر

دفتر نظرات