فهرست بستن

اما چرا احیاء زکات؟!نوشتار شماره ۱

علت احیاء زکات

زیربنای اسلام،ولایت،زکات،نماز

 

امام صادق(ع) می فرمایند: «أَثَافِیُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَهٌ الصَّلَاهُ وَ الزَّکَاهُ وَ الْوَلَایَهُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَیْه.»؛
سنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درست نمى‏ شود(کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ، ص 18 ، ح4).

حکم صریح خداوند، فریضه الهی، تعطیل شد اما کسی صدایش در نیامد و اعتراضی صورت نگرفت. فریضه زکات برای مسلمان ها ناشناخته و متروک گشت اما افسوس که در احیاء آن تعجیل نکردیم. حال آنکه اسلام بر فریضه زکات استوار است!

امام صادق(ع) فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الزَّکَاهَ کَمَا فَرَضَ الصَّلَاهَ.»؛ خدا زکات را واجب کرد، همان طور که نماز را واجب کرد(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 3). بارها با صدای خوش برای ما آیات قرآن را تلاوت کردند و واژه زکات را مکرراً شنیدیم اما از خود نپرسیدیم آن چیزی که خداوند همچون نماز بر ما واجب کرده است، چرا برای ما تبیین نشده و به آن عمل نمی شود؟!

به راستی چرا سنگ زیر بنای اسلام  زکات  در زندگی مسلمانان گم شد؟! مگر جز این است که سیطره علوم انسانی غیرتوحیدی غرب، ما را از تکلیف شرعی مسلّم واداشت؟ آیا لحظه آن فرا نرسیده که به جهت امر به معروف و نهی از منکر جامعه را از خواب غفلت بیدار سازیم و فریضه زکات را احیاء کنیم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که علیه تفکر کاپیتالیسم غرب قیام کنیم و ریشه لیبرالسیم را در کشور بخشکانیم؟!

به حسب تکلیف و تلاش در جهت اقامه دین، لازم است همه را از فریضه زکات آگاه سازیم به گونه ای که حجت بر همگان تمام شود. به یاری خداوند و توکل بر او این فریضه را زنده خواهیم نمود!

به کوری چشم جریان منحط لیبرالی در داخل و دشمنان قسم خورده اسلام.

سنگ زیربنای اسلام نماز،زکات،ولایت