فهرست بستن

فطریه، بودجه حکومت اسلامی! بخش اول، نوشتار شماره ۱۴

زکات فطریه

زکات امری حکومتی و سیاسی است

فطریه، صدقه واجبی است که اصولا بخشی از بودجه حکومت اسلامی را تشکیل می دهد. در شرایطی که حکومت اسلامی پابرجا باشد و بسترهای لازم وجود داشته باشد. پرداخت کنندگان موظفند فطریه هایشان را به کارگزاران(عوامل) تعیین شده توسط حاکمیت، بدهند. این وظیفه شرعی و قانونی است و هر کس از پرداخت آن امتناع کند، مجرم و بدهکار شناخته می شود!

«زکات فطره» یا «فطریه» یکی از اقسام صدقات به شمار می آید. روایات زیادی وجود دارد که بیانگر اهمیت و جایگاه پرداخت این نوع صدقه هستند:
مثلا امام صادق(ع) می فرمایند: «همانا دادن زکات فطره از جمله عوامل تمام‌کننده و کمال بخش روزه است همان‌گونه که صلوات بر پیامبر(ص) از جمله عوامل تمام کننده نماز می‌باشد؛ چرا که هرکس روزه بگیرد ولی زکات فطره را عمداً ترک کند و ادا نکند، مانند آن است که روزه‌ای نگرفته است. همان‌گونه که هرگاه کسی نماز بگذارد ولی صلوات بر پیامبر(ص) نفرستد مانند آن است که نماز نگذاشته است.»( صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 183، قم، دفتر انتشارات اسلامى‏، 1413ق.)
در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است: «از جانب اهل و عیالت زکات فطره را ادا کن و همه را در نظر بگیر و از آنها کسی را فراموش نکن، چرا که اگر فردی از آنها را ترک کنی من بر فوت او خوف دارم». راوی می‌گوید: عرض کردم منظور از فوت چیست؟ آن ‌حضرت فرمود: «مرگ»!

مقصود از گرفتن فطریه و به مصرف رساندن آن، اداره و سیاست جامعه، پاک کردن نفوس، اتمام روزه ها و تندرستی و سلامت آنها می باشد.

متأسفانه به خاطر عدم راه اندازی زیرساخت های نهادی برای حکومت اسلامی و اصرار بر حفظ نهادهای لیبرالی، ظرفیت این فریضه الهی به شکوفایی نرسیده است. و عوام تصور می کنند فطریه یک عمل اخلاقی صرف است که در امور خیریه ای خرد دسته بندی می گردد.

خمس اسلام برای اداره مملکت است