فهرست بستن

«مؤلفه قلوبهم»، مسئله ای که اهمیت جایگاه آن درک نمی شود!نوشتار شماره ۱۰

صدقه مفروض مولفه قلوب کافران و مسلمانان ضعیف العقیده

 

صدقه مفروض مولفه قلوب کافران و مسلمانان ضعیف العقیده

 

یکی از وظایف حکومت اسلامی، تألیفِ قلوبِ «کافران» ویا «مسلمانانِ ضعیف العقیده» است. یعنی دلهای آنها را به اسلام متمایل کند تا بدین وسیله موجب همراهی آنان با جبهه حق و یا در سطوح بالاتر علاقه مندی به اسلام ناب گردد. گاهی اوقات با پرداخت مستقیم مال می توان این هدف را محقق نمود و از اصلی ترین منابع مالی چنین پرداختهایی، «زکات مصطلح» می باشد.

برای اینکه اهمیت و بزرگی این امر تبیین گردد و در چند مصداق معدود خلاصه نشود، مثالهایی را در این رابطه مطرح می کنیم هرچند بر حسب خلاقیت می توان روش های بدیع تری را برای تألیف قلوب پیشنهاد نمود.:

الف) فرضا زلزله ای به بزرگی 7/4 ریشتر بخشی از کشور ایتالیا را ویران کرده است. شاید تخصیص بخشی از زکات به جهت کمک به زلزله زدگان(غیر مسلمانان)،دلهای آنها را به انقلاب_اسلامی و جریان حق مجذوب کند!

ب) مثلا حکومت اسلامی می تواند به جهت تشویق و تقویت مخالفان امپریالیسم و یا جنبش های خودجوش ضد صهیونیست که از قضا مسلمان هم نیستند به آنها مبالغی را از منبع زکات بپردازد. به عبارتی با ترغیب کردن دلهای برخی از خبرنگاران یا رسانه ها یا صاحبنظران و نخبگانی که از لحاظ شرعی کافر محسوب می شوند و یا در زمره مسلمانان ضعیف العقیده قرار دارند، امکان همراه نمودن بیشتر آنها با انقلاب اسلامی در جهت پیشبرد اهداف متعالی وجود دارد.

ج) فرضا مؤسساتی در سراسر دنیا با هدف تبلیغ اسلام، فعالیت کنند. مبلّغان، علاقه مندان به شناخت اسلام حقیقی را شناسایی کرده و در حین آشنا کردن این افراد به اسلام ناب، از محل زکات به آن ها مبالغی را می پردازند تا قلبهایشان جذب گردد.

« اسلام زکاتش سیاست و اداره مملکت است »(امام خمینی(ره)) قطعاً وجود تشکیلات حکومتی برای تحقق وظیفه گفته شده، بسیار حیاتی و اجتناب ناپذیر است و امیدواریم مسئولین کشور اهمیت موضوع مورد نظر را دریابند؛ هرچند از جریان لیبرالی و سرمایه گرایی توقعی جز مخالفت با این قضیه و استمرار یاوه گویی نمی رود.

زکات مولفه قلوب کافران و مسلمانان ضعیف العقیده