فهرست بستن

مملکت با خمس اداره میشود!خمس،بودجۀ حکومت اسلامی،بخش دوم

زکات اسلام سیاست است

تحلیلی متفاوت از خمس به عنوان نهاد

 

زکات اسلام سیاست است

 

در بخش پرداخت یک پنجمِ فایدۀ مالی بیان کردیم که مطابق قول خداوند، پرداخت یک پنجم هر فایده مالی که به انسان می رسد، واجب است به طوری که یکی از شروط ایمان به خدا و این کتاب الهی همین «پرداخت خمس» به شمار می آید.

مردم از کانالهای متعددی فایده مالی نصیبشان میشود. همچون: منفعت کسب(درآمد)، معدن، گنج، غواصی، غنیمت جنگی و … . که برمبنای کلام وحی، حقی در همه این فایده ها وجود دارد، که بایستی ادا شود. وگرنه هرگونه تصرف در این اموال ممنوع می باشد.

خمس یکی از اساسی ترین منابع مالی حکومت اسلامی به شمار می رود. در حقیقت حاکمیت از این منابع برای مصالح امور جامعه مسلمین استفاده می کند تا زمینه پیشرفت را برای آنها مهیا سازد.

«اسلام خمسش برای اداره مملکت است»(امام خمینی(ره)) چنانچه حکومت اسلامی، پابرجا باشد قطعاً وجود تشکیلات حکومتی برای تحقق وظیفه گفته شده، بسیار حیاتی و اجتناب ناپذیر می باشد. مقصود از گرفتن خمس و به مصرف رساندن آن، سیاست و اداره جامعه است.

از آنجایی که خمس بخشی از بودجه حکومت اسلامی را تشکیل می دهد مناسبتهای قانونی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در شرایطی که بسترهای لازم وجود داشته باشد، پرداخت کنندگان موظفند خمس فواید را به مامورین حکومتی بدهند. این وظیفه شرعی و قانونی است و هر کس از پرداخت آن امتناع کند، از نظر حقوقی مجرم و بدهکار شناخته می شود!

پ.ن: اگر ادعا داریم که انقلاب ما اسلامی بوده پس چرا خبری از نهاد حکومتی خمس نیست؟ مشکل دقیقا کجاست؟