فهرست بستن

فرزندان راه، باید حمایت شوند! نوشتار شماره ۱۸

جنگ زدگان میانمار، مصداق ابن السبیل

جنگ زدگان میانمار، مصداق ابن السبیل

خداوند، مصارف هشتگانه صدقه واجب(زکات مصطلح واجب) را در آیه ۶۰ سوره توبه بیان نموده است. پس از بررسی ۷ مورد از آنها در قالب نوشتار، هم اکنون نوبت به معرفی «إبن السبیل» می رسد. فرزند راه یک اصطلاح علمی است که بر گروهی از مردم اطلاق میشود.

در حقیقت به مسافری که در تأمین معاش خود و یا افراد تحت تکفلش، وامانده اصطلاحا فرزند راه می گویند. برمبنای آیه قرآن و روایات، چنانچه این افراد برای معصیت به سفر نرفته باشند، حکومت موظف است به این افراد رسیدگی نماید تا به استطاعت مالی لازم برسند. ناگفته نماند چنین افرادی شاید فقیر، مسکین و غارم به شمار نیایند اما چون در جایی غیر از وطن حضور دارند در تأمین معاش به مشکل برخورد کردند.(مسافر: کسی که در وطن شرعی خود نباشد.)

عوامل متعددی همچون تصادف، سرقت، بیماری، گرانی، سیل، زلزله، رکود، جنگ و … می تواند کفایت معاش مسافر را در معرض خطر قرار دهد. نیاز مالی از یک سو و احساس غربت و دوری از وطن از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر او وارد می کند که تحمل آن بسیار مشکل است.

مکتب زنده اسلام، برخلاف مکتب سرمایه داری در تمام برنامه هایش به مسئله حق همگانی کفایت معاش توجه ویژه ای دارد. در اینجا هم حکومت بنا بر دستور صریح اسلام، باید سهمی از بودجه زکات را به «فرزندان راه» اختصاص دهد. این نکته فراموش نشود جمعیت قابل توجهی از مردم جهان در وطنشان حضور ندارند و مسلما بخشی از آنها در زمره «إبن السبیل» قرار میگیرند که نیازمند حمایت مالی هستند.

پی نوشت: در سایه حکومت اسلامی همه باید از زندگی آبرومندانه برخوردار باشند. خواه این افراد در وطن خود حضور داشته باشند خواه نباشند.