فهرست بستن

خمس و زکات نوشته حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

این کتاب نوشته حجت الاسلام قرائتی پیرامون خمس و زکات میباشد.

در مقدمه کتاب خمس و زکات ذکر شده: 

« هدف ما در این کتاب، نه تحقیق عمیق است که بضاعت و فراغت آنرا ندارم و نه نقل تمام اقوال، بلکه چون دیدم آنچه درباره زکات و خمس در دسترس مردم قرار دارد یا فتفای مراجع و احکام است که بصورت مساله بیان شده و یا کتاب فنی و فقهی و استدلالی است؛ و در این بین جای کتابی که دورنمایی از خمس یا زکات را برای عموم مردم ترسیم کند کمیاب است، لذا دست به این نوشتار زدم.. »

دانلود کتاب خمس و زکات حجت الاسلام قرائتی