فهرست بستن

فاجعه خاموش،قمار نمی تواند نجات بخش بشریت باشد.

بیمه نوعی قمار است

دانلود صوت تحلیلی بر نهاد سرمایه داری بیمه

نهاد اینشورنس یا همان بیمه، یکی از نهادهای مهم اقتصاد سرمایه‌داری است که امروزه بخش قابل توجهی از نظام‌های اقتصادی دنیا را دربرگرفته است. اصولا بیمه‌ها زاده شده‌اند، تا مخاطرات(risks) را به حداقل برسانند و به عنوان نقش تکیه‌گاهی مطمئن برای بازیگران صحنه اقتصاد ایفا کنند. برای اطلاعات بیشتر به لینک «آیا قمار می‌تواند نجات بخش بشریت باشد؟» مراجعه فرمایید.

دانلود صوت پرونده فاجعه خاموش مبانی توکل بر بیمه

دانلود صوت پرونده فاجعه خاموش، هدف از ابتلاء مردم با مصیبت و راه حل قرآن

دانلود صوت فاجعه خاموش، راهکار زکات رقیب جدی نهاد بیمه