فهرست بستن

جامعه ای که زکات می دهد، در واقع جایگاه خود را محکم می کند

زکات دهنده جایگاه خود را تثبیت می کند.

طبق فرمایش قرآن کریم بهره انفاق کننده بیش از کسی است ک انفاق را دریافت می کند، آیه 265 سوره بقره در خصوص زکات دهنده می فرماید ، زکات دهنده در حقیقت ریشه خود را محکم و تثبیت می کند. یعنی به پای ریشه خود آب می ریزد; ((وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ)). ثواب بردن امر دیگری است اما مهمترین مساله ((تَثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) است. کسی که انفاق می کند جایگاه خود را تثبیت می کند.

زکات دهنده جایگاه خود را تثبیت می کند.