فهرست بستن

فرمایشات امام خامنه ای درباره «زکات»

رهبر انقلاب

دانلود فرمایشات امام خامنه ای درباره «زکات» با کیفیت بالا

دانلود فرمایشات امام خامنه ای درباره «زکات» با کیفیت متوسط

جنبه ی اجتماعی و ترجمان اجتماعی نظام ساز زکات جنبش مردمی احیاء زکات