فهرست بستن

از زکات‌فطره امروز تا زکات‌فطره اسلام! (بخش سوم)، نوشتار کوتاه شماره ۲۳

از زکات فطره امروز تا زکات فطره اسلام/ نوشتار بیست و سه

 

از زکات فطره امروز تا زکات فطره اسلام/ نوشتار بیست و سه

 

متن زیر توسط دو تن از کارشناسان جنبش تدوین شده است: رضا گلیج و محمد‌امین صراف‌زاده

با توجه به اینکه با وضعیت آرمانی فاصله زیادی داریم و به دلایل مختلفی شرایط آن بعضاً مهیا نیست، اما قاعدتاً انتظار می‌رود اقدامات جهت رسیدن به مطلوب طراحی و عملیاتی شود و قطعاً این کار نیازمند یک برنامه گام به گام و با ضمانت اجرایی بالاست. این طور نباشد که همین روال غیرمنطقی و کورکورانه فعلی را ادامه دهیم و توجهی به آرمان‌هایمان نداشته باشیم. در قانون زکات مصوب ۱۳۹۰ آمده است: تبصره ماده ۱ ـ دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است…… تبصره ۱ ماده ۴ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) موظـف است معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند. طبق قانون زکات کشور، وظیفه گردآوری و مصرف زکات به طور کلی به کمیته امداد امام(ره) محول شده است. به عبارتی این نهاد به‌عنوان تنها مرجع قانونی اجازه تجهیز و تخصیص زکات فطره را دارد. مفهوم مخالف این گزاره‌ها بدین معناست که دخالت سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر در این صحنه بی‌تردید ممنوعیت قانونی دارد و انتظار می‌رود با متخلفان برخورد شود.

به همین جهت لازم است دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد امام(ره) به‌عنوان بازوی واحد اجرایی در حیطه زکات به مردم و مسئولین معرفی شود. به نظر می‌رسد اواخر ماه مبارک رمضان، بهترین زمان برای معرفی این نهاد است.

دبیرخانه برای عمل به کارویژه‌اش، چند نکته را باید در نظر داشته باشد:

۱. آموزش حرفه ای کارگزاران زکات و سپس سازماندهی قوی آنها.

۲. شناسایی صحیح تمام محرومین و ضعفا اعم از مددجویان امداد امام(ره)، بهزیستی و … در هر منطقه.

۳. مستحق دریافت کننده فطریه، فقیر شرعی است و نه صرفا کسی که به نان شبش محتاج باشد! فقراء از منظر قرائت اسلامی، کسانی هستند که معیشت طول سالشان، در حد کفایت تامین نمیشود. کفایت معاش یعنی داشتن زندگی آبرومندانه متناسب با شان و منزلت افراد. (شاخص غربی فقر مطلق، معرف فقر به معنای واقعی کلمه نیست.)

۴. توزیع زکات فطره، برخلاف وضعیت فعلی عادلانه باشد:
اصل اول: فقرای هر محل(با مقیاس شهر، روستا و … ) به زکاتی که در همان محل جمع آوری میشود، استحقاق و اولویت بیشتری در نسبت با فقرای سایر مناطق دارند. اصل دوم: زکات فطره به طور متوازن و عادلانه بین افراد مستحق باید تقسیم شود. این طور نباشد که عده ای چند راس زکات بگیرند و عده ای هم باشند که نصیبی نبرند! مثلا به مناطق محروم و دور افتاده توجه شود چرا که در آنجا دریافت کنندگان بر دهندگان زکات غلبه دارند.

۵. دبیرخانه شورای زکات (امداد امام(ره)) از مسئولیتی که به او محول شده شانه خالی نکند. منفعل نباشد مثلا نگوید بهزیستی و خیریه ها با نظارت ما جمع کنند. با توجه به نکات فوق، لازم است این نهاد مجری باشد.

پایان