فهرست بستن

دسته: اخبار

انعکاس تحلیل کارشناسی جنبش مردمی احیاء زکات از زکات فطره در خبرگزاری تسنیم

متولی مشروع زکات فطره کیست؟   متأسفانه بخاطر عدم راه‌اندازی زیرساختهای نهادی برای حکومت اسلامی و اصرار بر حفظ نهادهای لیبرالی، ظرفیت این فریضه الهی…