فهرست بستن

دسته: پرونده های ویژه‌

وجه‌التزام یا بهره‌دیرکرد!؟پارادوکس بانک قرض الحسنه،بخش هفدهم

تحلیلی بر نظریه بانکداری به سبک قرض‌الحسنه یکی از چالشی‌ترین مباحث موجود، موضوع دیرکرد در نظام بانکی کشور است. اصطلاحاتی همچون «خسارت تأخیر تادیه»، «وجه…

کارمزد قرض یا بهره‌وام!(۱)پارادوکس بانک قرض الحسنه،بخش پانزدهم

تحلیلی بر نظریه بانکداری به سبک قرض‌الحسنه     در بخش‌های سابق این پرونده، نشان دادیم با توجه به اثر مستقیم خلق‌پول، امکان تحقق قرض‌حلال…

پس چرا بانک ها در به در به دنبال جذب سپرده هستند؟(۲)پارادوکس بانک قرض الحسنه،بخش ششم

تحلیلی بر نظریه بانکداری به سبک قرض الحسنه   بانکها تشنه ذخایر هستند! بانک مرکزی، بانک بانکهاست! پولی که بانکها برای تعاملات با یکدیگر و…