فهرست بستن

روایت رهبر انقلاب از تقسیم گوشت قربانی بین فقرای مدینه

دانلود ویدئوی روایت رهبر انقلاب از تقسیم گوشت قربانی بین فقرای مدینه

بزغاله ای را خدمت پیامبر اکرم(ص) آوردند. ذبح کرد و فرمود:هرکس گوشت می خواهد بیاید.فقرای مدینه به سوی خانه پیغمبر(ص) به راه افتادند.پیغمبر به هر کدام یک تکه داد. بعد که همه رفتند،یک کتف آن مانده بود.یکی از زنان پیغمبر گفت: یا رسول الله! بزغاله ای به این بزرگی رفت،همین کتفش ماند! پیغمبر فرمود:همه اش ماند، فقط همین کتفش است که می رود. یعنی می خوریم از بین می رود اما آنچه که دادیم می ماند.

مطالب مرتبط: