فهرست بستن

شرحی بر پیام رهبر انقلاب به پنجمین اجلاس سراسری زکات(۱۳۹۶)/ بخش چهارم، نوشتار کوتاه شماره ۲۷

مشکلات فقط به دست مردم حل شدنی است.

مشکل تعطیلی زکات به دست مردم حل شدنی است.

 

در انتهای پیام، حضرت آقا می خواهند منظور مهمی را به مخاطب برسانند. به دلیل اهمیت ویژه موضوع زکات و همچنین عقب ماندگی ما “چه در ساحت عملیاتی و چه در ساحت معرفتی” ما احتیاج به حرکت نهضت گونه در خصوص احیاء و ترویج زکات داریم.

امر به معروف و نهی از منکر گروهی در اجتماع معمولا، ابتدا به صورت گروه‌های کوچک تحت عنوان ‹پویش› ایجاد می‌شود و در ادامه تبدیل به جریان‌های متعدد گشته و با به حرکت در آوردن اجتماع به آن ‹جنبش› اطلاق می‌شود. وقتی از جنبشهای اجتماعی صحبت میشود، یعنی، به دنبال تغییر وضع موجود هستیم. به عبارتی قرار است علیه نابسامانی های مدنظر قیام کرد. حال اگر این جنبش‌ها به حدی گسترده و فراگیر شوند که عملا به دغدغه اصلی مردم تبدیل گردند می‌توان عنوان ‹نهضت›‌ را به آن‌ها اطلاق کرد.

نهضت در حقیقت به یک حرکت یا رفتار گروهی به نسبت منظم و بادوام گفته میشود که برای رسیدن به هدف اجتماعی معین صورت میگیرد. از دیدگاه امام خامنه ای، استمرار و موفقیت نهضتها در گروی همراهی و ایستادگی مردم است: «در پانزده خرداد یک قیام مردمی به وجود آمد. این نشان‌دهنده‌ی این بود که آحاد ملت ایران، با روحانیت، با مرجعیت – که مظهر آن، امام بزرگوار بود – یک چنین پیوند مستحکمی دارند. و نکته اینجاست که همین پیوند است که ضامن پیشرفت نهضت، اوج نهضت و پیروزی نهضت میشود. هر جا یک حرکتی، یک نهضتی به مردم متکی بود و مردم با آن همراه شدند، این نهضت قابل ادامه است؛ اما اگر مردم با یک حرکت اعتراضی پیوند نخوردند، ناکام خواهد ماند؛ کمااینکه بعد از حادثه‌ی مشروطه در ایران قضایائی اتفاق افتاد، مبارزاتی شروع شد، هم از طرف گروه‌های چپ، هم از طرف گروه‌های ملی، اما همه‌ی اینها در طول تاریخ نهضتهای ایران، سرنوشتشان شکست و ناکامی بود؛ چون مردم با اینها نبودند. وقتی مردم وارد میدان میشوند و پشتوانه‌ی یک نهضت، احساسات مردم، اندیشه‌ی مردم و حضور مردم میشود، آن نهضت قابل ادامه است و پیروزی برای آن نهضت رقم میخورد.» (۱۳۹۲/۰۳/۱۴)

پس اگر بخواهیم حرکت نهضت گونه در زمینه احیاء و ترویج زکات را رقم بزنیم باید جنبش های متناظر آن چنان در بین آحاد مردم گسترده و فراگیر شوند تا آرمان و هدف آنان، به مطالبه عمومی مبدل گردد. اینجاست که یک نهضت قوی شکل میگیرد و امید به پیروزی آن می رود. در یک نظام مردم سالاری، مسئولین بخش های مرتبط با احیاء و ترویج زکات به لحاظ اینکه از بدنه مردم هستند باید مبتنی بر عقلانیت جهادی در راستای آرمانهای نهضت برنامه ریزی و عمل نمایند. قطعاً و بی تردید عقلانیت بروکراتیک، نمی تواند ایجاد کننده و یا یاری دهنده یک نهضت مردمی باشد.

پایان