فهرست بستن

موشن گرافی زکات

 

دانلود موشن گرافی زکات با کیفیت بالا

دانلود موشن گرافی زکات با کیفیت پایین

 

زکات ریشه فقر را می خشکاند.

زکات یکی از فرائض و احکام نورانی دین مبین اسلام می باشد که در آیات و روایات تاکید زیادی روی آن شده است و عامل از بین برنده فقر معرفی شده است.
در این موشن گرافی ابتدا به بیان علل ایجاد اختلاف طبقاتی و تبعات آن پرداخته شده و برای نمونه به جنبش اشغال وال استریت اشاره می شود. سپس راه حل اساسی اسلام و  یکی از نهاد های الگوی معیشت اسلام برای زدودن فقر و توزیع عادلانه ثروت که همانا زکات می باشد معرفی می گردد. 

مطالب مرتبط: