فهرست بستن

برچسب: ذخایر بانک مرکزی

چرا بانک ها دنبال جذب سپرده مردم هستند؟

پس چرا بانک ها در به در به دنبال جذب سپرده هستند؟(۲)پارادوکس بانک قرض الحسنه،بخش ششم

تحلیلی بر نظریه بانکداری به سبک قرض الحسنه   بانکها تشنه ذخایر هستند! بانک مرکزی، بانک بانکهاست! پولی که بانکها برای تعاملات با یکدیگر و…